Uighur Karakalpak Kazakh Uzbek Deutsch (DE-CH-AT)Kyrgyz (CIS)Russian (CIS)English (United Kingdom)
Home Окуу куралы Жетекчилик

Жетекчилик

Биз кайсы ыкма менен иштейбиз?

Бүгүнкү колдонуу

Жетекчилик жөнүндө тексттер
(Тизме)
1) Мисирден Чыгуу 4:1-31 Кудайдын Мусага керемет көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн бериши жана Мусанын Мисирге кайра келиши.(+ Кайталоо Мисирден Чыгуу 2 +3 Мусанын төрөлүшү, Мидиан жерине качып кетиши ,чакырылышы .)
2) Мисирден Чыгуу 5: 1-6:1 Муса фараондун алдында(+ Кайталоо Мисирден Чыгуу 2+3)
3) Мисирден Чыгуу 17:1-16 Аскадан чыккан суу жана Амалыктыктардын жеңилиши (+ Кайталоо Мисирден Чыгуу 12:21-42 +13:20-14:31 Пасах, Кызыл деңизден өтүү
4) Мисирден Чыгуу 18:1-27 Муса жана Итро
5) Мыйзамды Кайталоо 9:8-10:5 Алтын музоо жана Мусанын эл үчүн арачылык кылуусу.
6) Сандар13:1-33 Чалгынчылар.
7) Сандар 14:1-38 Ысрайл элинин наалышы жана жазаланышы.
8) Сандар 27:12-23 Нундун уулу Жашыя – Мусанын орун басары 1. Кайталоо
9) 1. Шемуел 16:1-13 +17:1-11 Дөөттүн падыша болуп майланышы. Голиаттын Ысрайылды согушка чакыруусу
10) 1. Шемуел 17:12-53 +18:1-3 Дөөттүн Голиатты жеңиши. Дөөт менен Жонотандын достугу.
11) 1. Шемуел 23:14-24:23 Шабылдын Дөөттү куугунтукташы.
12) II Шемуел 7:1-17(29) Дөөттүн ийбадаткана куруу жөнүндөгү ою
13) 2. Шемуел 11:1-27 Дөөт жана Бат-Шеба
14) 2. Шемуел 12:1-15 Дөөт жана Натан
15) 2. Шемуел 13:1-39 Амнондун кылмышы, Абышаломдун Тамар үчүн өч алуусу.
16) 2. Шемуел 14:23-15:14 Абышаломдун жашыруун иши
17) 1. Падышалар 2:1-11 Дөөттүн өлүмү 2. Кайталоо
18) Некемия 1:1-11 Некемия Иерусалим үчүн кайгыруусу
19) Некемия 2:1-20 Некемия Иерусалимге кайтып келүүсү
20) Некемия 4:1-33 Некемианын сыйынуулары
21) Некемия 5:1-19 Некемиянын жардылар үчүн кам көрүүсү.
22) Некемия 6-7:3 +12:27 Душмандардын Некемияга каршы айла-амалы жана Дубалдын курулуп бүтүшү 3. Кайталоо
23) Матай 4:18-25 Шакирттердин чакырылышы
24) Марк 6:30-52 Ыйсанын беш миң адамды тойгузушу
25) Лука 10:25-42 Самариялык адам жөнүндө үлгү-насаат аңгеме + Марта менен Мариямдын Кызматы.
26) Жакан 10:7-15 Ыйса – жакшы кайтаруучу . + Сабак 38-40 үчүн түшүндүрүү
27)Матай 19:27-20:16 Элчилердин сыйлыгы жана жүзүмдүктөгү жумушчулар жөнүндө үлгү насаат аңгеме.
28) Матай 20:17-28 Эненин суранычы + сабак 39-40 үчүн эстелик  
29) Матай 23:1-23:13 ( же 23:36га чейин) Мыйзам окутуучулар менен фарисейлердин эки жүздүүлүгү
30)Матай 25:1-30 Он кыз жана таланттар жөнүндө үлгү насаат аңгеме
31) Жакан 13:1-38 же 13:1-20 + 34-35 Ыйсанын Шакирттеринин бутун жуушу
32) Марк 14:27-72 Ыйсанын Гетсеманидеги сыйынуусу жана Ыйса аксакалдардын алдында.
33) Жакан 21:1-20 Теңир Ыйсанын Тиберия көлүнүн жанында + 4. Кайталоо
34) Элчилердин иштери 8:4-25 Филип Самарияда жана Сыйкырчылык кылуучу Шымон.
35) Элчилердин иштери 8:26-40 Филип жана Эфиопиялык эбнух (+ Лука 24:36-53 Акыркы буйрук)
36) Элчилердин иштери 9:1-31 Шабылдын Теңирге кайрылышы.
37) Элчилердин иштери 11:1-18 Петирдин коргонуу сөзү + Кайталоо Элчилердин иштери 10:1-18 Петир жана Корнелий
38) Элчилердин иштери 11:19-30 Антиохиядагы жыйын +5. Кайталоо

Жетекчилик жөнүндөгү оюңузду айтыңыз. Аны оозеки айтып жеткирүү мүмкүн болгудай мүнөздөп бериңиз. Ошондой эле ыкманын 5 принциптерин карап чыгыңыз. Мисалдар: Мээримдүү Койчу, же Ыйсанын Анын шакирттеринин буттарын жууган окуясынын, же жетекчиликтин 5 бармагы, жетекчилерге 10 осуят сыяктуу же ачкыч аят Элчилердин иштери 1:8дин сүрөттөмөлөрүн колдонгула. Өзүңүздүн оюңузду көрсөтүп бериңиз жана күчтү, алсыз тараптарын чогуу анализдеп, бул идеяларды кантип жакшыртуунун жолдорун ойлонуңуз.

Эмки деӊел бул жаңы топ же жыйын баштоо.