Uighur Karakalpak Kazakh Uzbek Deutsch (DE-CH-AT)Kyrgyz (CIS)Russian (CIS)English (United Kingdom)
Home Окуу куралы Толук окуу куралы

Руханий Бешбармак

Жакшы ыкмада кайсы принциптер колдонуш керек?

Руханий Бешбармак

Жакшы ыкмада кайсы принциптер колдонуш керек?

Негизги Принциптер
1) Ыкма Ыйык Китеп боюнча болуш керек.
2) Ыкманы салттарга жана коомго адаптациялаш керек.
а) Бул ыкмада оозеки иштейбиз, анткени Кыргыздарда аңгемелерди оозеки айтуу жакшы өнүккөн (мисалы: дастан, айтыш).
б) Биз убакыт өткөн сайын xронологиялык тартипте Ыйык Китептин көп бөлүмдөрүн окуйбуз.
в) Биз көбүнчө аңгемелерди талкуулайбыз, анткени биз аларды жакшыраак түшүнөбүз.
г) Кыргыздардын салттарын эске алуу менен биздин тексттер тандалган. (Кайсы тоскоолдуктар жана көпүрөлөр бар?)
3) Биз өз алдынча материал үчүн төлөйбүз, анткени бизде спонсор жок.
4) Башка адамдар биздин ыкманы өз алдынча кайталай алышат.
5) Көп өлкөлөрдө Ыйсага ишенгендер куугунтукталат. Демек жакшы ыкма Куугунтукка туруштук бер алуусу маанилүү.

Кошумча принциптер
а)Биз бир тексти окуганда мурунку тексттер менен байланыштырышыбыз керек, бирок келечектеги тексттер жөнүндө сүйлөшбөшубуз керек. Алдыда изилдене турган тексттер жөнүндө айтпоо абдан маанилүү жана топтогу адамдар ыйык китепти кандай билгение чоң маани бербөө керек.
б) Топтун лидери/ жетекчиси эӊ көп дегенде 20 % сүйлөйт. (Бул насаат сөз эмес! Адамдар өз алдынча руханий байлыкты издеши керек.

Бүгүнкү колдонуу

Башка мүмкүнчөлүк:

4 же 5 бармактагы принциптердин ордуна биз жети суроо беребиз?

- Сизге бул аңгемеден эмне жакты?

- Сиз үчүн эмне түшүнүксүз?

- Кудай жөнүндө аңгемеде эмне айтылган?

- Адам жөнүндө аңгемеде эмне айтылган?

-Теӊир Сиздин жашооӊуздун кайси бөлөгүндө тил алышыӊызды каалайт?

- Сиз бул аңгемени кантип эске тутуп каласыз? Мен башка адамдарга айтып берем!

- Сиз кимге айтып бересиз?

Пайдалуу жана баталуу топтун кечесине 5 нерсе керек:

Тексттердин Тизмеси


1) Башталыш 1:1-2:3 Дүйнөнүн жаралышы
2) Башталыш 3:1-24 Адамдын жана Обонун азгырылышы
3) Башталыш 4:1-16 Биринчи киши өлтүргөн адам
4) Башталыш 6:5-7:6+8:13-22 Нухтун кеме куруусу
5) Башталыш 12:1-9 Кудайдын Ыбрайымды тандап алышы;
1. кайталоо
6) Башталыш 18:1-33 Ыбрайымдын өтүнүчү
7) Башталыш 20:1-7 + 22:1-19 Кудайдын Искакты курмандыкка чалуусун буйрук кылуусу.
8) Мисирден чыгуу 3:1-22 Мусанын чакырылышы
9) Мисирден чыгуу 12:21-42 Элдин куткарылышы
10) Мисирден чыгуу 19:16-20:26 Синай тоосунда берилген мыйзамдар; 2. кайталоо
11) Жакан 1:19-42(51) Ыйса Кудайдын курмандык Козусу
22) Марк 4:35-5:20 Ыйса Гадарага келип жин оорулуу адамды айыктырышы.
13) Жакан 11:1-46 Лазардын тирилиши
14) Марк 14:12-25 Кечки тамак
15) Марк 15:20-46 Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы жана өлүшү
16) Лука 24:1-35 Ыйса Машайактын тирилиши; 3. кайталоо

Жакшы кабар айтуу үчүн түшүндүрүү эмки тизмеден болот.

Тексттердин Тизмеси

1) Башталыш 1:1-2:9 Дүйнөнүн жаралышы
2) Башталыш 2:15-3:24 Адамдын жана Обонун азгырылышы
3) Башталыш 4:1-16 Биринчи киши өлтүргөн адам
4) Башталыш 6:5-7:23 (6:5-7:6) Нухтун кеме куруусу
5) Башталыш 8:1-9:15 Топон суу – бул Кудайдын жазасы
6) Башталыш 11:1-9 Мунаранын курулушу; 1. кайталоо
7) Башталыш 12:1-9 Кудайдын Ыбрайымды тандап алышы
8) Башталыш 18:1-33 Ыбрайымдын өтүнүчү
9) Башталыш 19:1-29 Содомдун кыйрашы
10) Башталыш 20:1-7 + 22:1-19 Искакты курмандык алып келүүсү
11) Мисирден чыгуу 2:1-25 Мусанын төрөлүшү, качышы жана үйлөнүшү
12) Мисирден чыгуу 3:1-22 Мусанын чакырылышы
13) Мисирден чыгуу 12:21-42 Элдин куткарылышы
14) Мисирден чыгуу 13:20-14:31 Кудайдын деңизден жол ачышы
15) Мисирден чыгуу 16:1-36 Ачарчылык
16) Мисирден чыгуу 19:1-25 Ысрайыл Синай тоосунун этегинде
17) Мисирден чыгуу 20:1-26 Синай тоосунда берилген мыйзамдар
18) Мыйзамды кайталоо 18:9-22 Башка мыйзамдар жана пайгамбарчылыктар 2. кайталоо
19) Матай 1:18-2:15 Ыйса Машайактын төрөлүшү
20) Жакан 1:19-42(51) Ыйса Кудайдын курмандык Козусу
21) Матай 4:1-11 Ыйсанын сыналуусу
22) Марк 4:35-5:20 Ыйса Гадарага келип жин оорулуу адамды айыктырышы.
23) Марк 7:1-23 Адамды арам кылган эмне?
24) Матай 11:25-12:14 Жаңы эрежелерге чакыруу
25) Матай 14:14-33 «Ыйса ким?» жана 3. кайталоо
26) Лука 15:11-32 Адашкан уулдар жөнүндө үлгү-насаат аңгеме
27) Лука 18:1-14 Эки сыйынуу жөнүндө үлгү-насаат аңгеме
28) Жакан 11:1-46 Лазардын тирилиши
29) Марк 14:12-25 Кечки тамак
30) Марк 15:20-46 Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы жана өлүшү
ЖЕ Жакан 19:16-42 Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы жана өлүшү
31) Лука 24:1-35 Ыйса Машайактын тирилиши
32) (Матай 28:16-20 Чоң тапшырма)* + Лука 24:36-53 Акыркы буйрук жана 4. кайталоо
33) Элчилердин иштери 1:1-11 + 2:1-13 Кудай убада кылган Ыйык Рухтун келиши
34) Элчилердин иштери 2:14-47 Петирдин насаат сөз айтышы, биринчи жыйын
35) Элчилердин иштери 3:1-26 Ишенгендердин башка адамдар үчүн кам көрүүсү жана жакшы кабар айтуусу
36) Элчилердин иштери 4:1-37 Биринчи куугунтук жана ишенгендердин ишенимдүүлүгү
37) Элчилердин иштери 5:12-42 Ыйса Теңир үчүн азап чегүүнү, ишенгендердин кубаныч менен кабыл алуусу.
38) Элчилердин иштери 6:1-7 Биринчи кызматчылар 5.кайталоо
39) Элчилердин иштери 10:1-48 Кудайдан Петирге, Корнелий атту бутпарас адамга, жакшы кабар жеткирүү жөнүндө буйрук берилиши
40) Элчилердин иштери 13:1-12 Пабыл менен Барнабанын кызматка чакырылуусу Жана 6. кайталоо

1. Жаратуу, Адам жана Обо. (Башталыш 1:1-3:24)

Маанилүү учурлар.
•    Кудай бүт нерселер жараткан, Ал өсүмдүк жана жаныбар өз-өз туру менен жараткан.
•    Кудай убакыт белгилөө үчүн күн, ай жана жылдыздар жараткан
•    Биз Кудайдын бейнесибиз
•    Адамдын Кудай менен болгон мамилеси бакчада жеткилең болгон. Ал Кудайды көргөн, Аны менен сүйлөшкөн, жана Кудайдын эмнеге (кимге) окшош экендигин билген.
•    Кудай Адамга жаман менен жакшылыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебегиле деп айткан. Кудай ал жемишти жеген күнү өлөсүң деп айткан.
•    Шайтан Обону азгырды, анан Обо тыюу салынган жемиштен жеди, ал жемишти Адамга дагы берди, ал жеди. Ошол замат аларда уялуу сезим пайда болду, алар жылаңач денелерин жапканга аракет кылышты жана Кудайдан жашынышты.
•    Адам менен Обо ал күнү денелик өлүм менен өлүшкөн жок. Бирок ал күнү, алар Эдем бакчасынан куулуп чыгышты жана Кудайдан бөлүнүштү. Римдиктерге 6:23чү аятта күнөө үчүн жаза өлүм деп жазылып турат. Өлүм – биздин жашообуз болгон Кудайдан бөлүнүүнү билдирет. Денелик өлүм бул дүйнөгө күнөөнүн кесепетинен кирген, бирок биринчи күнөө үчүн болгон жаза бизди Кудайдан бөлдү.
•    Адам менен Обонун денелерин жабууга болгон аракети эч нерсеге жарабады. Бирок Кудай жаныбардын терисинен аларга жабуу жасап берди.
Жыйынтык: Күнөө өлүмдү алып келет. Өлүм – бул биздин жашообуз болгон Кудайдан бөлүнүүнү билдирет.

2. Кабыл жана Абыл. (Башталыш 4:1-16).
Маанилүү учурлар.
•    Кабыл менен Абыл Кудайдын алдына тартуу алып келишти. Кабыл дыйкан болчу, ошондуктан ал жердин өсүмдүктөрүнөн алып келди. Абыл болсо мал багуучу болгон, ошондуктан ал мал тартуу кылды.
•    Кудай Абылдын тартуусуна көңүл бурду, анткени ал тартуу кан менен болчу. Кабылдын каны жок тартуусуна көңүл бурган жок. Кудай кан менен болгон курмандыкты талап кылаарын көрсөттү.
•    Кудай кандай курмандыкты талап кылаарын үйрөнгөндүн ордуна, Кабыл инисине ачууланып аны өлтүрдү.
•    Кабылдын күнөөсү жана каршы чычыгусу Кудайдын катышуусунан алыс болгонуна себепкер болду.
Жыйынтык: Абылдын кан менен болгон курмандыгы Ыйсанын келээрине чейинки ордун жаап турган курмандык болгон (Еврейлерге 9:22 карагыла) Күнөө Кудайдан бөлө турган өлүмдү алып келет.

3. Нух. Башталыш 6:5-9:15.
Маанилүү учурлар.
•    Адам Кудайдын баарлашуусунан ажыраган, шайтан Кудай жөнүндө жана Ал адамдардан эмнени талап кылаары жөнүндө жерде тура эмес, калп ойлорду берип жатты. (Жакан 8:44жана Аян 12:9 окугула). Адамдардын күнөөсү абдан чоң болгондуктан, Кудай адамзатты жер жүзүнөн жок кылууну чечти.
•    Кудай Нухту жана анын үй бүлөсүн алып калууну чечти, анткени ал адил адам болчу.
•    Кудай Нухка кеме кур деп айтты.(абдан чоң, сүзө алгандай) анткени Кудай жерде жашоочуларды суу каптоо менен жок кылууну чечкен.
•    Нух Кудайга баш ийип кеме курду.
•    Кудай жер үстүнө, адамзаттын күнөөсү жана ишенбестиги үчүн суу каптатканда, Нух үй бүлөсү менен кеменин ичинде болчу.
Жыйынтык: Күнөө соттоону жана өлүмдү алып келет. Ким Кудайга ишенсе жана Анын айткандарын аткарса Кудайдын күнөөнүн үстүнөн болгон сотунан куткарыла алат.

4. Ыбрайым. (Башталыш 12-22.)
Маанилүү учурлар:
•    шайтандын Кудай жөнүндө туура эмес, калп ойлорун талкалоо үчүн, Кудай Өзүнүн бейнесин ачып берүү үчүн, эл тандап алды.
•    Өзүнүн элинин атасы катары Кудай Ыбрайымды тандап алды.
•    Кудай Ыбрайымга көптөгөн мурасчыларды берем деди, жана анын тукуму аркылуу бүт жер жүзү бата алат. Ыбрайым Кудайга ишенди жана Ал айткан Канаан жерине келди.
•    Ыбрайым жана Сарра абдан картаң болушчу (балалуу болуш үчүн денелик жактан өтө картаң болуп калышкан) жана аларда Кудай тукумун көбөйтөм деген бала жок болчу. Бирок Кудай Ыбрайымды бир түнү эшикке чыгарып, жылдыздарды көрсөттү жана анын тукумунун саны жылдыздардай көп болот деди. Ыбрайым Кудайга ишенди жана Теңир анын ишенимин адилдик катары эсептеди.
•    Ыбрайым 100жашка чыкканда Кудай ага убадаланган уулду, Ыскакты берди.
•    Кийинчерээк Кудай Ыбрайымга, Ыскакты курмандыкка алып келүүнү буйрук кылды. Ыбрайым Кудайга баш ийди, бирок Ыбрайым Ыскакка бычак тийгизээрден мурун, Кудайдын периштеси аны токтотту. Ыскактын ордуна, Кудай ага кой берди.

Жыйынтык: Кудай биздин Анын кандай экенин жана Ал бизден эмнени кааларын билишибизди каалайт. Ыбрайымдан биз Кудайдын алдында туура туруу ишенимин үйрөнө алабыз. (Римдиктерге 4:1-5 карагыла) Ошондой эле биз Кудайдын Ыскакты өлтүрүүгө уруксат бермек эмес экендигин көрөбүз. Кудай анын ордуна башка кой берди. Бирок бир күнү Кудай бүткүл адамзатты куткаруу үчүн Өзүнүн Уулун берет.

5. Муса. Мисирден чыгуу 2-20 баптар.
Маанилүү учурлар:
•    Кудайдын эли Мисир жерине жиберилген. Алар биринчи ал жерде жакшы кабыл алынышкан, бирок кийинчерээк алар кулга айланышкан, аларга жаман мамиле кылышкан.
•    Кудай Мусаны Өзүнүн элин Мисир жериндеги кулчулуктан бошотуу үчүн тандап алган.
•    Мусанын буйругу боюнча, Мисир жерин тогуз жаза каптады, бирок фараон Кудайдын элин бошоткон жок.
•    Кудай Мисир жергесине акыркы жазаны жиберди- баардык биринчи төрөлгөн тун балдар өлүштү. Еврей эли курмандык чалып анын канын эшиктин кашектерине сыйпаш керек болчу, ким Кудайга ишенсе ал үй бүлөгө өлүм келбейт болчу.
•    Ушул акыркы жаза аркылуу Кудай Өзүнүн элин Мисир жеринен чыгарат. Кудай аларды Кызыл Деңиз аркылуу чөлгө алып барган.
•    Кудай Өзүнүн элин Синай тоосуна алып барды, ал жерден Кудай аларга мыйзам берди. Мыйзам аркылуу Ал Өзүнүн адилдигин жана адамдардан эмнени кааларын көрсөткөн.
•    Мыйзамдарды бергенден кийин, Кудай Мусага курмандык чалуучу жай курууну буйруду. Ал жерде күнөө кылган адамдар күнөөсүн жабуу үчүн курмандык чалыш керек болчу.
•    Кийинки 1500 жылдын ичинде, Ыйса келгенге чейин, Ысрайыл эли күнөөнүн жазасын өлүмдү күн сайын көрүшчү.
•    Кудайдын алдында тура турган адамдар үчүн Кудай алардын күнөөсү үчүн курмандык берет.

Жыйынтык: Кудай Ысрайыл элин куруп баштаганда, кан менен болгон курмандыкты ачып берди. Кулчулуктан чыккандагы майрамдалган Пасах майрамы, курмандыкка чалынган козуну билдирет. Күнөө үчүн күнүмдүк курмандык чалуу күнөөнүн жазасы өлүмдүн ордун басып турчу. Кудайдын алдында туура турган адамдар үчүн керектүү курмандык болот.

6.Ыйса. Матай, Марк, Лука, Жакан.
Маанилүү учурлар:
•    Чөмүлдүрүүчү Жакан Ысраыйл элине Кудай убада кылган Машайак келе жатат жана Асман Падышачылыгы жакындап калды деп айтканы келген.
•    Ыйса Жаканга чөмүлдүрүү алганы келгенде, Жакан Аны карап айтты: «Бул Кудайдын курмандык Козусу, Ал дүйнөнүн күнөөсүн Өз мойнуна алат». Кудайдын элинин акылында күнөө Кудайдан бөлгөн өлүмдү алып келет деген элес бар болчу, Кудай кан менен болгон курмандыкты берген. Ошондуктан Жакан Аны Кудайдын Козусу дегенде, эл Анын курмандык экенин түшүнгөн. Бирок бул жолу Жакан Аны бүт дүйнөнүн күнөөсүн алып кетет деп айтты.
•    Ыйса Кудайдын чындыгын окуткан. Ал өмүр аркылуу мисал берген
•    Ыйса күнөөсүз жашаган (Еврейлерге 4:15). Ошондуктан Ал күнөөнүн жазасына эч нерсе карыз эмес.
•    Ыйса күнөөнүн жазасы үчүн кун төлөө үчүн келгендигин айткан. Ал айткан «Адам Уулу Өзүнө кызмат кылдыруу үчүн эмес, тескерисинче, Өзү кызмат кылуу үчүн, Өз жанын берип, көптөрдү куткаруу үчүн келген» (Марк10:45).
•    Ыйса айкаш жыгачта курман болгондо, Ал Өзүнүн күнөөсү үчүн кун төлөгөн эмес, бирок биздин күнөөбүз үчүн. Өлөөрдүн алдында Ыйса «аткарылды» деп айткан (Жакан 19:30). Жаңы Келишимдин жаңы котормосунда «аткарылды» деген сөз бир сөз менен айтылган. Бул сөз «толугу менен төлөндү» дегенди билдирет. Ыйса мен өлөм деген сөзү менен биздин күнөөлөрүбүз үчүн кун толугу менен төлөнөт дегенди билдирген.
•    Ыйса тирилүүсү менен биздин күнөөлөрүбүз үчүн кун толугу менен төлөнгөнүн бекитти. (Римдиктерге 1:4 Элчилердин иштери17:31)
Жыйынтык: Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн курман болгону келген. Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлөөрүн айткан. Ал биз үчүн өлдү, жана Кудай Ыйсанын курмандыгын, Анын тирилүүсү аркылуу кабыл алгандыгын далилдеди.

Бул сөздөр менен силер мусулман досторуңарды Ыйсаны Куткаруучу катары кабыл алуу керек экендигин айтышыңар керек. Бул жерде бир нече аяттар бар, аларды колдонсоңор болот:

Анан аларга мындай деди: «Бүт дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга Жакшы Кабарды жарыя кылгыла. Ким ишенип, сууга чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат».
Марк 16:15-16.

Ал эми Аны кабыл алып, Ага ишенгендерге Кудайдын балдары болууга бийлик берилди.
Жакан 1:12.

Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн, Өзүнүн жалгыз Уулун берди. Кудай Аны Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди.
Жакан 3:16.

Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң, Кудайдын Аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың.
Римдиктерге 10:9.

7) Элчилер иштери
Элчилер иштери 1:1-11 + 2:1-13 Ыйса өзүнүн жолдоочуларына көрүнүп келип, аларга ыйык Рухтун келишин күтүүсүн айтып, алардын Анын күбөлөрү болууга күчтөндүрдү. Андан кийин Ал асманга көтөрүлүп кетти. Ыйык Рух шакиртердин үстүнө түшкөн.

Элчилер иштери 2:14-47 Ыйык Рух шакиртердин үстүнө түшкөндө, алар күч менен жана өздөрү билбеген тилде насаат сөз айта башташат. Петир насаат сөз айткандан кийин бир күндүн ичинде 3000 адам тобо кылышып, чөмүлүү алышат. Биринчи Жыйын түзүлдү, жана биз ал кандай экенин көрүп турабыз.
Элчилер иштери 3 Тубаса аксак адам айыктырылды жана Петир ага күнөөдөн кечирим алуу жана Ыйсадагы түбөлүк жашоо жөнүндө жакшы кабарды айтуу мүмкүнчүлүгүн колдонду.
Элчилер иштери 4 Иерусалимдин дин башчылары, Ыйсанын жакшы кабарынын айтылганына каршы чыга башташты.
Элчилер иштери 5:12-42 Иерусалимдеги жаш Жыйынга каршы куугундуктар башталды (дин башчыларынан).
Элчилер иштери 6:1-7 Кыйынчылык болгондуктан, элчилер кам көрөт жана адамдар жоопкерчилик алат.
Элчилер иштери 10 Петирге Кудайдан Корнелий атту бутпарас адамга жакшы кабар жеткирүүгө буйрук берилди. Корнелий үй-бүлөсү менен чогуу Ыйсага ишенип калышып, алар сууга чөмүлдүрүлүштү. Ошодон баштап бүткүл дүйнөгө, күнөөдөн кечирим алуу жана Ыйсадагы түбөлүк жашоо белегинин жакшы кабарын таратуунун эшиги ачылды
Элчилердин иштери 13:1-12 Пабыл менен Барнабанын кызматка чакырылуусу. Жыйын чабармандарды жиберет.

Жетекчилик

Бул жерде басыӊыз.