Uighur Karakalpak Kazakh Uzbek Deutsch (DE-CH-AT)Kyrgyz (CIS)Russian (CIS)English (United Kingdom)
Home Киришүү Ыкма

Руханий Бешбармак

Жакшы ыкмада кайсы принциптер колдонуш керек?

Негизги Принциптер
1) Ыкма Ыйык Китеп боюнча болуш керек.
2) Ыкманы салттарга жана коомго адаптациялаш керек.
а) Бул ыкмада оозеки иштейбиз, анткени Кыргыздарда аңгемелерди оозеки айтуу жакшы өнүккөн (мисалы: дастан, айтыш).
б) Биз убакыт өткөн сайын xронологиялык тартипте Ыйык Китептин көп бөлүмдөрүн окуйбуз.
в) Биз көбүнчө аңгемелерди талкуулайбыз, анткени биз аларды жакшыраак түшүнөбүз.
г) Кыргыздардын салттарын эске алуу менен биздин тексттер тандалган. (Кайсы тоскоолдуктар жана көпүрөлөр бар?)
3) Биз өз алдынча материал үчүн төлөйбүз, анткени бизде спонсор жок.
4) Башка адамдар биздин ыкманы өз алдынча кайталай алышат.
5) Көп өлкөлөрдө Ыйсага ишенгендер куугунтукталат. Демек жакшы ыкма Куугунтукка туруштук бер алуусу маанилүү.

Кошумча принциптер
а)Биз бир тексти окуганда мурунку тексттер менен байланыштырышыбыз керек, бирок келечектеги тексттер жөнүндө сүйлөшбөшубуз керек. Алдыда изилдене турган тексттер жөнүндө айтпоо абдан маанилүү жана топтогу адамдар ыйык китепти кандай билгение чоң маани бербөө керек.
б) Топтун лидери/ жетекчиси эӊ көп дегенде 20 % сүйлөйт. (Бул насаат сөз эмес! Адамдар өз алдынча руханий байлыкты издеши керек.

Бүгүнкү колдонуу

Башка мүмкүнчөлүк:

4 же 5 бармактагы принциптердин ордуна биз жети суроо беребиз?

- Сизге бул аңгемеден эмне жакты?
- Сиз үчүн эмне түшүнүксүз?
- Кудай жөнүндө аңгемеде эмне айтылган?
- Адам жөнүндө аңгемеде эмне айтылган?
- Теӊир Сиздин жашооӊуздун кайси бөлөгүндө тил алышыӊызды каалайт?
- Сиз бул аңгемени кантип эске тутуп каласыз? Мен башка адамдарга айтып берем!
- Сиз кимге айтып бересиз?

Пайдалуу жана баталуу топтун кечесине 5 нерсе керек:

Эгер сиз Бешбармак кандай иштерин көргүңүз келсе, окуу куралын басыңыз.