Uighur Karakalpak Kazakh Uzbek Deutsch (DE-CH-AT)Kyrgyz (CIS)Russian (CIS)English (United Kingdom)
Home Тарыхы/оозеки ыкма Kүнүмдүк окуялары

Жаңы методду өркүндөтүш үчүн авторго бир нече аңгемелер жардам берди. Алардын экөөсүн бул жерде келтирди.

Философия докторунун-студенттери

Батыштык адам Философия докторунун-студенттери, келечектеги өлкөнүн элитасы милдеттүү түрдө өтө турган философия курсунда отурушту. Ал, философтордун өмүр баянын оңой эле айтып бере алган студенттердин көпчүлүгү үчүн, философиялык ойлорду айтып берүү кыйын экенин байкайт.

Тарых лектору

Батыштыктар жергиликтүү тилди окушат. Лекциянын бир бөлүгү сүйлөшүү. Анын мугалими тарых жаатындагы башкы академик. Бир күнү Куранда жазылган аялдар жана алардын орду жөнүндө сүйлөшүү болду. Батыштык мындай дейт: Куранда күйөөлөр тил албаган аялдарын урганга укугу бар деп жазылат. Мугалим буга каршы. Кийинки лекцияда, бул студент Куранды жергиликтүү тилде алып келип, мугалимине маанилүү аятты (4:34) окуп берет. Ал жаңы студент болгондуктан, лекцияга чейин досун аны колдоп коюшун сурайт. Ал так билүүнү каалайт. Мугалимине окуп бергенден кийин ал мындай деп ойлойт: “Менде далил бар.” Бирок мугалим мындай деп жооп берет: “Менин молдом мага башкача айткан жана аныкы туура.”
Батыштыкка муну түшүнүш кыйын, бирок жазылган текстке караганда, оозеки бийлик өйдө болгон. Лектордун башкы тарыхый академик болгону маанилүү болгон эмес. 

Эми ыкманы карап чыгууга жакшы убакыт.